Gefeliciteerd met uw zwangerschap en van harte welkom bij Kraamzorg Wassenaar!Kraamzorg

Kraamzorg Wassenaar is gericht op het bieden van zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan de moeder, haar partner en haar kind. Kraamzorg heeft het oogmerk rust te creëren waardoor het geestelijke en fysieke herstel van de kraamvrouw en het integreren van het kind binnen het gezin wordt bevorderd. Daarom bieden wij kraamzorg op maat aan naar zorgbehoefte van het gezin, om een goede start te kunnen maken. 

Wij verlenen kraamzorg voornamelijk in Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Voorschoten, Leiden, Amsterdam en omgeving.


Intake

In de 7e zwangerschapsmaand nemen wij contact op voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken wij uw wensen en behoeften. Daarbij wordt de indicatie voor zorg vastgesteld volgens het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg en vastgelegd in het kraamzorgdossier. De intake vind plaatst door middel van een huisbezoek. Heeft het gezin al eerder kraamzorg gehad dan kan de intake ook telefonisch. 

KVK: 75272369   AGB: 33330321

Contact

Telefoonnr: +31(0)639272675  

(24 uur bereikbaarheid voor partusassistente)
Bij verhindering wordt altijd backup geregeld, de telefoon wordt dat automatisch doorgeschakeld of u hoort op de voicemail welk nummer u kan bellen)
                

    U kunt ons ook Whatsappen